دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان تبریز
دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان تبریز
1403/01/28

دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان تبریز

مشاهده خبر »
حضورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دربرنامه زنده تلویزیونی چای نبات صداوسیمامرکز آذربایجان شرقی
حضورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دربرنامه زنده تلویزیونی چای نبات صداوسیمامرکز آذربایجان شرقی
1403/01/28

حضورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دربرنامه زنده تلویزیونی چای نبات صداوسیمامرکز آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان با فرماندارمرند
دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان با فرماندارمرند
1403/01/28

دیدارمدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان با فرماندارمرند

مشاهده خبر »
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بافرماندار عجب شیر
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بافرماندار عجب شیر
1403/01/28

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بافرماندار عجب شیر

مشاهده خبر »
85 درصد از واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی سنددار شده اند
85 درصد از واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی سنددار شده اند
1403/01/28

85 درصد از واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی سنددار شده اند

مشاهده خبر »
اتمام مطالعه طرح هادی در 2000 روستای استان آذربایجان شرقی
اتمام مطالعه طرح هادی در 2000 روستای استان آذربایجان شرقی
1403/01/28

اتمام مطالعه طرح هادی در 2000 روستای استان آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه استان برگزارشد
نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه استان برگزارشد
1403/01/28

نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه استان برگزارشد

مشاهده خبر »
برگزاری دوره آموزشی ارزیابی واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی ارزیابی واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی
1403/01/28

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
دیدارهای مردمی برقراری ارتباط وتعامل دوسویه میان مردم و مسئولان را فراهم می نماید
دیدارهای مردمی برقراری ارتباط وتعامل دوسویه میان مردم و مسئولان را فراهم می نماید
1403/01/21

دیدارهای مردمی برقراری ارتباط وتعامل دوسویه میان مردم و مسئولان را فراهم می نماید

مشاهده خبر »