همکاریهای موثر بانک مسکن در تامین مسکن برای اقشار روستایی قابل تقدیر است
همکاریهای موثر بانک مسکن در تامین مسکن برای اقشار روستایی قابل تقدیر است
1403/02/20

همکاریهای موثر بانک مسکن در تامین مسکن برای اقشار روستایی قابل تقدیر است

مشاهده خبر »
اعطای لوح سپاس به مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
اعطای لوح سپاس به مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
1403/02/19

اعطای لوح سپاس به مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
نشست صمیمی فرماندارونماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
نشست صمیمی فرماندارونماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
1403/02/18

نشست صمیمی فرماندارونماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی ازبرنامه راهبردی دولت برای خانه دار شدن مستاجران است
اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی ازبرنامه راهبردی دولت برای خانه دار شدن مستاجران است
1403/02/17

اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی ازبرنامه راهبردی دولت برای خانه دار شدن مستاجران است

مشاهده خبر »
برگزاری جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای بخش صوفیان شهرستان شبستر
برگزاری جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای بخش صوفیان شهرستان شبستر
1403/02/16

برگزاری جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای بخش صوفیان شهرستان شبستر

مشاهده خبر »
جلسه جمع بندی مسائل و مشکلات پروژه های نهصت ملی مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد
جلسه جمع بندی مسائل و مشکلات پروژه های نهصت ملی مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد
1403/02/12

جلسه جمع بندی مسائل و مشکلات پروژه های نهصت ملی مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد

مشاهده خبر »
خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان یک نعمت الهی است که باید شکرگزار این نعمت باشیم
خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان یک نعمت الهی است که باید شکرگزار این نعمت باشیم
1403/02/11

خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان یک نعمت الهی است که باید شکرگزار این نعمت باشیم

مشاهده خبر »
جلسه بررسی رونداجرای طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی خدآفرین برگزارشد
جلسه بررسی رونداجرای طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی خدآفرین برگزارشد
1403/02/11

جلسه بررسی رونداجرای طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی خدآفرین برگزارشد

مشاهده خبر »
دیدار فرماندار شهرستان هریس بامدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
دیدار فرماندار شهرستان هریس بامدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
1403/02/09

دیدار فرماندار شهرستان هریس بامدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »