شنبه 28 فروردين 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

بهسازی مسکن روستایی : روستای زنوزق مرند
حوزه مسکن شهری
عمران روستایی: جدول گذاري و آسفالت معابر روستایی

سامانه ارتباطات مردمی

پیشنهادات، گزارش تخلف

زلزله میانه و سراب

گزارشات خبری، فیلم و عکس

سامانه ها

آخـرین اخـبار

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو
شنبه بیست و هشتم فروردين 1400

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر
شنبه بیست و هشتم فروردين 1400

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر
شنبه بیست و هشتم فروردين 1400

دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400

  دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

  دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

  دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

  دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

  دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان هریس

   بنيادمسكن انقلاب اسلامي تبريز

   چندرسانه ای

    گزارش تصویری