چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  امروز
چهارشنبه
فروردين 1399
20
قمری:14 شعبان 1441

میلادی:8 آوریل 2020
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما
وضعیت فردا
حداقل دما حداکثر دما سرعت باد

 
اوقات شرعی 
 
  پروژه مسکن شهری مراغه - جام جم

 پروژه 24 واحدي جام جم مراغه


  • مشخصات عمومي :

تعداد بلوك

تعداد طبقات:

اسكلت

تاسيسات مكانيكي

كف اتاقهاي پذيرايي و سرويسها:

شرايط :

نما 

با چشم انداز  •  واحدهاي در حال فروش: