پنجشنبه 6 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province
تاریخ : يکشنبه 20 شهريور 1401
کد 2491

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی‌،با حضور مهندس شاملومعاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور،مهندس شنوایی مدیرکل نظارت وارزیابی عمران روستایی بنیاد مسکن،مهندس عسگری مدیرکل دفتر فنی وتهیه طرح های بنیاد مسکن،مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان،مهندس اکرمی وش معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان وجمعی ازکارشناسان مسئول وکارشناسان حوزه عمران روستایی،جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان طی سفر دورروزه وبازدیدهای مهندس شاملو وهیئت همراه ازتعدادی روستاهای استان درمحل سالن جلسه برگزار وبعدازبحث وگفتگووتبادل نظر تصمیمات لازم جهت تسریع دررونداجرای باکیفیت طرح های عمرانی درروستاها واتمام پروژه های نیمه تمام تافصل کاری واعتبارات تخصیص یافته وسایر موارداتخاذشد.
درابتدای این جلسه مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن خیر مقدم به مهندس شاملو وهیئت همراه طی سخنانی حضورآنان را دراین استان گرامی داشت وگفت:ازاینکه به استان آذربایجان شرقی تشریف آوردیدوزحمات زیادی را متقبل نموده اید بسیار سپاسگزارم وامیدوارم بازدیدهای که ازچندین روستاها خواهیم نمود خاطرات خوبی برای همه باشد وازطرح های اجرا شده ادراین  شهرستان ها ابراز رضایت بنمایید وبنده نیزچه ازقبل وچه تا یایان دوره مدیریتی درکنار همکاران ازهیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد وهمیشه درکنار مردم بوده وخواهم بود وکارهای عمرانی بنیاد مسکن را به نحو احسن به جلو خواهیم برد.
درادامه مهندس اکرمی وش معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان گزارش مبسوطی از عملکرد حوزه عمران روستایی درسطح روستاهای استان درزمینه اجرای آسفالت ریزی،جدولگذاری ،سنگفرش واعطای سند مالکیت روستایی واعتبارات تخصیص یافته ودیگر موارد ضروری را به حضار ارئه نمود.
سپس مهندس شنوایی ومهندس عسگری بازدید های که طی دوروز ازروستاهای استان داشتند گزارش کلی ازنحوه کیفیت وپیشرفت فیزیکی پروژه ها وبرطرف نمودن یک سری از نواقصات آنان به عوامل اجرایی وکارشناسان حوزه عمران روستایی ایفاد نمودند.
سپس مهندس شاملوضمن تشکر ازمدیرکل بنیاد مسکن استان وهمه همکاران با اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی است گفت: امروز بنیاد مسکن در حدود شصت ودوهزارروستای کشور با اجرای پروژه‌های مختلف از قبیل طرح هادی، آسفالت معابر، احداث مسکن، بازنگری طرح هادی، طرح‌های روستای هدف گردشگری و بازسازی روستاها حضور دارد واجرای طرح های متنوع از بازدیدهای که دراین دوروزداشتم دراین استان واقعا چشمگیر است.
 
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بر اقدامات مثبت و ارزشمند بنیاد مسکن استان در سطح روستاها اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل و هماهنگی های لازم بین بنیاد مسکن استان، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات مطلوبی در استان به ویژه در زمینه آسفالت ریزی و جذب اعتبارات قیر یارانه ای انجام شده است.
وی  با اشاره به تلاش مضاعف این نهاد انقلابی  در خصوص آباداني روستاها و زدودن محروميت از چهره روستاها اظهار کرد: توسعه روستاها امری ضروری است، چرا که خالی شدن روستاها از جمعیت از عوامل اصلی مشکلات کشور به شمار می آید.
شاملوبر ضرورت هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها و نهادها در راستای حل مشکلات روستائیان تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه ها و نهادها در راستای حل مشکلات و توسعه روستاها وظایف  مشخصی دارند و بایستی دستگاه ها مکمل یکدیگر باشندواگر تعامل شما معاونین ومدیران نسبت به سایر دستگاههای اجرای استان بویژه با استانداری وفرمانداری وبخشداری ودهیاران بیشتر ونزدیک تر باشد خدمات خوبی درتوسعه روستاها انجام می شود وفعالیت ها بنیاد مسکن درآینده بسیار بی نظیر خواهد بود.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 20 شهريور 1401
  • ساعت 15
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول