شنبه 9 بهمن 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398
کد 1679

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن استان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور 33 نفر از کارشناسان فنی ومدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها، دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات درسالن اجتماعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور 33 نفر از کارشناسان فنی ومدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها، دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات درسالن اجتماعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.
گفتنی است هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی به مسائل مختلفی از جمله: مفاهیم اساسی شامل : مناقصه و وانواع آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز فرایند مناقصه ، انواع قراردادو اجرای آن و در زمینه برگزاری کميسيون مناقصات به ساختار و جايگاه کميسيون مناقصات ، آيين نامه کميسيون مناقصات ، گزارش کار در کميسيون مناقصات، شرايط و مراحل انعقاد قرارداد، کميته فني و بازرگاني، نحوه گشايش پاکت نرخ و انتخاب پيمانکار بوده است.
 
 
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 18 مهر 1398
  • ساعت 11
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول