سه شنبه 8 آذر 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا دروادی رحمت تبریز

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا دروادی رحمت تبریز

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا دروادی رحمت تبریز

(8)

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا دروادی رحمت تبریز

يکشنبه 6 آذر 1401
جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای نظرلو شبستربرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای نظرلو شبستربرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای نظرلو شبستربرگزارشد

(6)

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای نظرلو شبستربرگزارشد

يکشنبه 6 آذر 1401
بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای توسعه یافته هرزنق

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای توسعه یافته هرزنق

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای توسعه یافته هرزنق

(9)

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای توسعه یافته هرزنق

يکشنبه 6 آذر 1401
بسیج، مرکز تقویت و تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی و فضایل اخلاقی است

بسیج، مرکز تقویت و تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی و فضایل اخلاقی است

بسیج، مرکز تقویت و تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی و فضایل اخلاقی است

(14)

بسیج، مرکز تقویت و تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی و فضایل اخلاقی است

پنجشنبه 3 آذر 1401
تجلیل از بسیجی فعال وفرزند شهید همکار بنیاد مسکن استان

تجلیل از بسیجی فعال وفرزند شهید همکار بنیاد مسکن استان

تجلیل از بسیجی فعال وفرزند شهید همکار بنیاد مسکن استان

(7)

تجلیل از بسیجی فعال وفرزند شهید همکار بنیاد مسکن استان

پنجشنبه 3 آذر 1401
جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان میانه،خدآفرین وهریس برگزارشد

جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان میانه،خدآفرین وهریس برگزارشد

جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان میانه،خدآفرین وهریس برگزارشد

(26)

جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان میانه،خدآفرین وهریس برگزارشد

يکشنبه 29 آبان 1401
برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

(18)

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

يکشنبه 29 آبان 1401
مهندس محمد حسین پورکاظمی بعنوان سرپرست جدیدبنیاد مسکن ملکان منصوب شد

مهندس محمد حسین پورکاظمی بعنوان سرپرست جدیدبنیاد مسکن ملکان منصوب شد

مهندس محمد حسین پورکاظمی بعنوان سرپرست جدیدبنیاد مسکن ملکان منصوب شد

(19)

مهندس محمد حسین پورکاظمی بعنوان سرپرست جدیدبنیاد مسکن ملکان منصوب شد

يکشنبه 29 آبان 1401
برگزاری جلسه هم اندیشی شناسایی اراضی برای شهرک سازی دراستان

برگزاری جلسه هم اندیشی شناسایی اراضی برای شهرک سازی دراستان

برگزاری جلسه هم اندیشی شناسایی اراضی برای شهرک سازی دراستان

(15)

برگزاری جلسه هم اندیشی شناسایی اراضی برای شهرک سازی دراستان

يکشنبه 29 آبان 1401
اتمام ساخت هشت هزار واحد مسکن در آذربایجان شرقی درسال1401

اتمام ساخت هشت هزار واحد مسکن در آذربایجان شرقی درسال1401

اتمام ساخت هشت هزار واحد مسکن در آذربایجان شرقی درسال1401

(29)

اتمام ساخت هشت هزار واحد مسکن در آذربایجان شرقی درسال1401

سه شنبه 24 آبان 1401

استایل صفحه ماژول