پنجشنبه 7 اسفند 1399

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

دیدارمدیرعامل شرکت خانه گسترومعاون شرکت ایجادمحیط بامدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارمدیرعامل شرکت خانه گسترومعاون شرکت ایجادمحیط بامدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارمدیرعامل شرکت خانه گسترومعاون شرکت ایجادمحیط بامدیرکل بنیاد مسکن استان

(10)

دیدارمدیرعامل شرکت خانه گسترومعاون شرکت ایجادمحیط بامدیرکل بنیاد مسکن استان

سه شنبه 5 اسفند 1399
دیدارریاست سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارریاست سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارریاست سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

(20)

دیدارریاست سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

چهارشنبه 29 بهمن 1399
برگزاری جلسه مسکن محرومین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه مسکن محرومین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه مسکن محرومین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

(12)

برگزاری جلسه مسکن محرومین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

سه شنبه 28 بهمن 1399
برگزاری جلسه مشترک مابین بنیاد مسکن ،بنیادبتن وسازمان نظام مهندسی

برگزاری جلسه مشترک مابین بنیاد مسکن ،بنیادبتن وسازمان نظام مهندسی

برگزاری جلسه مشترک مابین بنیاد مسکن ،بنیادبتن وسازمان نظام مهندسی

(18)

برگزاری جلسه مشترک مابین بنیاد مسکن ،بنیادبتن وسازمان نظام مهندسی

دوشنبه 27 بهمن 1399
دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل راه آهن استان آذربایجان شرقی

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل راه آهن استان آذربایجان شرقی

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل راه آهن استان آذربایجان شرقی

(18)

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل راه آهن استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 26 بهمن 1399
جلسه بررسی مسائل ومشکلات منطقه مایان تبریزبرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات منطقه مایان تبریزبرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات منطقه مایان تبریزبرگزارشد

(12)

جلسه بررسی مسائل ومشکلات منطقه مایان تبریزبرگزارشد

يکشنبه 26 بهمن 1399
بازدیدنایب رییس مجلس ومعاون عمران روستایی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ملکان

بازدیدنایب رییس مجلس ومعاون عمران روستایی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ملکان

بازدیدنایب رییس مجلس ومعاون عمران روستایی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ملکان

(15)

بازدیدنایب رییس مجلس ومعاون عمران روستایی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ملکان

شنبه 25 بهمن 1399
افتتاح فاز اول طرح هادی قشلاق ذاخرشهرستان اهر

افتتاح فاز اول طرح هادی قشلاق ذاخرشهرستان اهر

افتتاح فاز اول طرح هادی قشلاق ذاخرشهرستان اهر

(16)

افتتاح فاز اول طرح هادی قشلاق ذاخرشهرستان اهر

سه شنبه 21 بهمن 1399
افتتاح اجرای طرح هادی همزمان7 روستا درشهرستان آذرشهر

افتتاح اجرای طرح هادی همزمان7 روستا درشهرستان آذرشهر

افتتاح اجرای طرح هادی همزمان7 روستا درشهرستان آذرشهر

(14)

افتتاح اجرای طرح هادی همزمان7 روستا درشهرستان آذرشهر

دوشنبه 20 بهمن 1399
افتتاح نمادین3129امین واحد مسکونی احداثی درروستای بایرام شهرستان اسکو

افتتاح نمادین3129امین واحد مسکونی احداثی درروستای بایرام شهرستان اسکو

افتتاح نمادین3129امین واحد مسکونی احداثی درروستای بایرام شهرستان اسکو

(16)

افتتاح نمادین3129امین واحد مسکونی احداثی درروستای بایرام شهرستان اسکو

دوشنبه 20 بهمن 1399

استایل صفحه ماژول