سه شنبه 8 آذر 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

جلسه بررسی مسائل ومشکلات واگذاری اراضی ملی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات واگذاری اراضی ملی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات واگذاری اراضی ملی آذربایجان شرقی برگزار شد جلسه بررسی مسائل ومشکلات واگذاری اراضی ملی آذربایجان شرقی برگزار شد
دوشنبه 18 مهر 1401

مهندس احمدلوبعنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه منصوب شد

مهندس احمدلوبعنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه منصوب شد

مهندس احمدلوبعنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه منصوب شد مهندس احمدلوبعنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه منصوب شد
دوشنبه 28 شهريور 1401

جلسه بررسی مسائل ومشکلات طرح های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان میانه برگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات طرح های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان میانه برگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات طرح های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان میانه برگزارشد جلسه بررسی مسائل ومشکلات طرح های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان میانه برگزارشد
دوشنبه 28 شهريور 1401

برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا،سخنرانی،نوحه خوانی وسینه زنی دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا،سخنرانی،نوحه خوانی وسینه زنی دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا،سخنرانی،نوحه خوانی وسینه زنی دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا،سخنرانی،نوحه خوانی وسینه زنی دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
پنجشنبه 24 شهريور 1401

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد جلسه جمع بندی سفردوروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه به آذربایجان شرقی برگزارشد
يکشنبه 20 شهريور 1401

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ازطرح های عمرانی روستاهای بنیاد مسکن شهرستان تبریز

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ازطرح های عمرانی روستاهای بنیاد مسکن شهرستان تبریز

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ازطرح های عمرانی روستاهای بنیاد مسکن شهرستان تبریز بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ازطرح های عمرانی روستاهای بنیاد مسکن شهرستان تبریز
يکشنبه 20 شهريور 1401

اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان بستان آباد تاثیر فراوانی داشته است

اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان بستان آباد تاثیر فراوانی داشته است

اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان بستان آباد تاثیر فراوانی داشته است اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان بستان آباد تاثیر فراوانی داشته است
يکشنبه 20 شهريور 1401

طرح هادی چهارهزار و 200 روستای کشوربازنگری می شود

طرح هادی چهارهزار و 200 روستای کشوربازنگری می شود

طرح هادی چهارهزار و 200 روستای کشوربازنگری می شود طرح هادی چهارهزار و 200 روستای کشوربازنگری می شود
يکشنبه 20 شهريور 1401

بازدیدمعاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه ازروستاهای مولان وسردارآباد کلیبر

بازدیدمعاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه ازروستاهای مولان وسردارآباد کلیبر

بازدیدمعاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه ازروستاهای مولان وسردارآباد کلیبر بازدیدمعاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشوروهیئت همراه ازروستاهای مولان وسردارآباد کلیبر
يکشنبه 20 شهريور 1401

جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه های نیمه تمام بنیاد مسکن شهرستانهای کلیبر ،خدآفرین وهوراند برگزار شد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه های نیمه تمام بنیاد مسکن شهرستانهای کلیبر ،خدآفرین وهوراند برگزار شد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه های نیمه تمام بنیاد مسکن شهرستانهای کلیبر ،خدآفرین وهوراند برگزار شد جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه های نیمه تمام بنیاد مسکن شهرستانهای کلیبر ،خدآفرین وهوراند برگزار شد
يکشنبه 20 شهريور 1401
 

استایل صفحه ماژول