سه شنبه 8 آذر 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
دوشنبه 23 آبان 1401

دیدارفرماندار شهرستان هشترودبا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدارفرماندار شهرستان هشترودبا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدارفرماندار شهرستان هشترودبا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دیدارفرماندار شهرستان هشترودبا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
يکشنبه 15 آبان 1401

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی درزمینه توسعه وعمران روستایی

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی درزمینه توسعه وعمران روستایی

 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی درزمینه توسعه وعمران روستایی امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی درزمینه توسعه وعمران روستایی
يکشنبه 15 آبان 1401

مراسم تجلیل ازهمکارورزشکارتلاشگربنیاد مسکن استان برگزارشد

مراسم تجلیل ازهمکارورزشکارتلاشگربنیاد مسکن استان برگزارشد

مراسم تجلیل ازهمکارورزشکارتلاشگربنیاد مسکن استان برگزارشد مراسم تجلیل ازهمکارورزشکارتلاشگربنیاد مسکن استان برگزارشد
يکشنبه 15 آبان 1401

برگزاری میز خدمت جهت پاسخگویی به مطالبات مردم درمصلی اعظم امام خمینی(ره)تبریز

برگزاری میز خدمت جهت پاسخگویی به مطالبات مردم درمصلی اعظم امام خمینی(ره)تبریز

برگزاری میز خدمت جهت پاسخگویی به مطالبات مردم درمصلی اعظم امام خمینی(ره)تبریز برگزاری میز خدمت جهت پاسخگویی به مطالبات مردم درمصلی اعظم امام خمینی(ره)تبریز
شنبه 7 آبان 1401

دیدارمشاوروزیر راه وشهرسازی درامور ایثارگران با کارکنان بنیاد مسکن آذربایجان شرقی

دیدارمشاوروزیر راه وشهرسازی درامور ایثارگران با کارکنان بنیاد مسکن آذربایجان شرقی

دیدارمشاوروزیر راه وشهرسازی درامور ایثارگران با کارکنان بنیاد مسکن آذربایجان شرقی دیدارمشاوروزیر راه وشهرسازی درامور ایثارگران با کارکنان بنیاد مسکن آذربایجان شرقی
شنبه 7 آبان 1401

جلسه فرماندهی حوزه بسیج ادارات وکارمندان شهید مدنی(ره) دربنیاد مسکن استان برگزار شد

جلسه فرماندهی حوزه بسیج ادارات وکارمندان شهید مدنی(ره) دربنیاد مسکن استان برگزار شد

جلسه فرماندهی حوزه بسیج ادارات وکارمندان شهید مدنی(ره) دربنیاد مسکن استان برگزار شد جلسه فرماندهی حوزه بسیج ادارات وکارمندان شهید مدنی(ره) دربنیاد مسکن استان برگزار شد
يکشنبه 24 مهر 1401

مجتمع مسکونی 40 واحدی ناشنوایان انجمن خیرین مسکن سازدرمراغه افتتاح شد

مجتمع مسکونی 40 واحدی ناشنوایان انجمن خیرین مسکن سازدرمراغه افتتاح شد

مجتمع مسکونی 40 واحدی ناشنوایان انجمن خیرین مسکن سازدرمراغه افتتاح شد مجتمع مسکونی 40 واحدی ناشنوایان انجمن خیرین مسکن سازدرمراغه افتتاح شد
شنبه 23 مهر 1401

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد
شنبه 23 مهر 1401

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد مراسم تجلیل از رتبه های برتر فرزندان همکاران کنکور سال 1401آذربایجان شرقی برگزار شد
شنبه 23 مهر 1401
 

استایل صفحه ماژول