پنجشنبه 6 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

 برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
شنبه 11 شهريور 1402

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت
شنبه 11 شهريور 1402

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو
شنبه 11 شهريور 1402

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود
شنبه 11 شهريور 1402

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت
شنبه 11 شهريور 1402

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس
شنبه 11 شهريور 1402

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان                              افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان
شنبه 11 شهريور 1402

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان
شنبه 11 شهريور 1402

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

 اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت
پنجشنبه 9 شهريور 1402

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت
پنجشنبه 9 شهريور 1402
 

استایل صفحه ماژول