پنجشنبه 6 مهر 1402 - 12 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1402
6
قمری:12 ربيع الأول 1445

میلادی:28 سپتامبر 2023
 
  اجراي طرح هاي هادي روستايي
 
 
مقدمه : طرح هاي هادي روستايي بعنوان سند توسعه و راهبردي هر روستا از جمله پروژه هايي محسوب مي گردندكه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به فرمان حضرت امام خميني (قدس سره )در سال 1358 تاسيس گرديد ، در راستاي فراهم سازي زمينه توسعه و عمران نقاط روستايي تهيه و اجرا مي شوند و اين برنامه يكي از برنامه هاي پايه توسعه و عمران روستاها و مبنايي براي اجراي اصولي ساير برنامه ها بويژه در زمينه كالبدي به شمار مي رود.
اهداف : اين فعاليت‌ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادلانه امكانات و هدايت فيزيكي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملي محسوب مي‌گردد، هم راستا مي‌باشد . با توجه به اجراي طرح هادي در روستاهاي بالاي 100 خانوار استان ، مقرر است در برنامه پنجم توسعه نيز اجراي طرح هادي در روستاهاي بالاي 50 خانوار در سطح استان با اولويت مشاركت و استقبال اهالي روستاها اجرا گردد.ضمنا براي سال 1395 نيز اجراي 41 روستا از هم اكنون پيش بيني شده است كه با اجراي روستاهاي فوق ، سطح برخورداري روستاهاي بالاي 20 خانوار از اجراي طرح هادي به بيش از 30 درصد خواهد رسيد.

عملكرد:
 
 

رديف

نام شهرستان

تعداد روستاي بالاي بيست خانوار

تعداد روستاهاي اجرا شده

ميزان برخورداري روستاهاي شهرستان ازاجراي طرح

1

آذرشهر

34

22

65%

2

اسكو

37

25

68%

3

اهر

179

41

23%

4

بستان آباد

137

37

7%

5

بناب

27

24

89%

6

تبريز

67

55

82%

7

جلفا

35

21

60%

8

چاراويماق

118

24

20%

9

سراب

130

46

35%

10

شبستر

73

39

53%

11

عجب شير

41

26

63%

12

كليبر

123

30

24%

13

مراغه

126

48

38%

14

مرند

84

45

54%

15

ملكان

75

32

43%

16

ميانه

239

61

26%

17

ورزقان

111

39

35%

18

هريس

75

28

37%

19

هشترود

134

35

26%

20

    خداآفرين

105

24

23%