پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 12 رجب 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
پنجشنبه
اسفند 1399
7
قمری:12 رجب 1442

میلادی:25 فوریه 2021
 
  شوراي امر به معروف و نهي از منكر
بسم الله الرحمن الر حیم