چهارشنبه 12 بهمن 1401 - 09 رجب 1444
اوقات شرعی 
 
  امروز
چهارشنبه
بهمن 1401
12
قمری:09 رجب 1444

میلادی:1 فوریه 2023
 
  شوراي امر به معروف و نهي از منكر
بسم الله الرحمن الر حیم