پنجشنبه 6 مهر 1402 - 12 ربيع الأول 1445
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 14
اعضا آنلاین : 0
امروز : 24
ديروز : 361
ماه : 10131
سال جاری : 224584
تعدا مطالب : 2290
كل : 4133486
 
  فرايند واگذاري قطعات تفكيكي به متقاضيان واجد شرايط در روستاها
فرايند واگذاري قطعات تفكيكي  به متقاضيان واجد شرايط در روستاها


اراضي بعد از شناساسي وتملك در روستاها توسط گروه زمين درگروه  فني طراحي وتفكيك  مي شود  

 

به استناد بخشنامه 26757/د مورخ 20/7/92 قطات تفكيكي پس از طرح در كميته قيمت گذاري با قيمت كارشناسي در دفاتر مالي ثبت مي شود .

با مشخص شدن تعداد ونوع  كاربري قطعات  در محل تملك براساس دستورالعمل نحوه  واگذاري  ، توسط كارشناس مسؤل ومدير شهرستان با مراجعه به محل بررسي و قيمت گذاري انجام مي گيرد .

 

قطعات قيمت گذاري شده  با مجوزكميته قيمت گذاري  جهت فروش به شهرستان ارسال مي گردد

 

بامشحص شدن قيمت فروش قطعات ،  شهرستان اقدام به فروش قطعات به متقاضيان واجد شرايط با نصب آگهي در محل روستا مي نمايد.

 

با درخواست متقاضي قطعه مورد نظر، و به استناد مجوز كميته قيمت گذاري ، قرارداد واگذاري طبق نمونه قراردادارسالي دفترمركزي ( تهران ) به نام متقاضي تنظيم مي گردد.

 

بعد از تهيه وتنظيم قراردادواگذاري به متقاضيان واجد شرايط در شهرستان مدارك براي كنترل وثبت در دفاتر مالي به استان ارسال مي گردد .

 

 

مدارك ارسالي با هماهنگي امور زمين و امور مالي كنترل و در دفاتر مالي ثبت نهائي  مي گردد